Line Bottom
  1. Anh Nhân - 12/08/2019

    Xem Trả lời: Ngày 25/11, trong điều kiện mưa bão, tôi điều khiển ôtô lưu thông trên đường ngập nước nên xe bị hỏng. Tôi liên hệ với hãng bảo hiểm để thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm. Ngay sau khi sự cố xảy ra, tôi đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần với bộ phận hỗ trợ khách hàng để yêu cầu di chuyển xe của tôi ra khỏi hiện trường đang trong tình trạng mực nước ngày một dâng cao. Thế nhưng, hãng không cho xe đến hỗ trợ. Trong điều kiện mưa bão, mực nước ngày một dâng cao buộc lòng tôi phải chủ động liên hệ xe kéo bên ngoài và phải chịu toàn bộ chi phí xử lý kéo xe về.